Hyllinge i Åstorp

En informationssida dedikerad till information om Hyllinge i Åstorp

Hem


Detta är en hemsida dedikerad till Sveriges bästa småstad Hyllinge!

Området som räknas till Hylllinge är 160 hektar stort.  År 2005 fanns det 2 002 medborgare skrivna i Hyllinge. Det betyder att det finns 1250 personer per kvadratkilometer.
Hyllinge är den näst största tätorten i Åstorps kommun.

Detta visste du nog inte om Hyllinge?

  • År 1918 upptäcktes de allra första svenska fallen av Spanska sjukan i Hyllinge. Det är en av de få uppgifter som finns med om Hyllinge i den engelska versionen av Wikipedia.
  • Familia har 1700 parkeringsplatser till sina besökare och plats för 57 stycken butiker.
    Hyllinge Shoppingpark var planerad att bli nästa steg i utvecklingen av Hyllinge Storcenter. Shoppingparken skulle ha öppnats hösten 2008. Men på grund av hård kritik från länsstyrelsen över de planer Åstorps kommun lagt fram över området är byggnationen lagd på is.
  • Hyllinge skola har ungefär 400 elever inom förskolan och upp till klass 9. Nivågrupperingen på Hyllinge skola är populär bland eleverna, men inte hos Skolverket. Rektorn har nu beslutat att ta bort dessa.  På skolan finns 1,5 vaktmästartjänster. År 2004 fick skolan Bertil Hults pris för sina insatser för barn med skriv- och lässvårigheter.
  • Hyllinge bibliotek är till för både skolbarnen och invånarna i Hyllinge. Om man bokar tid går det att låna en dator för att surfa på Internet. Biblioteket har öppet måndagar mellan klockan 10 och 13 och på torsdagar mellan klockan 15 och 19. Här sker också konstutställningar ibland.
  • Sommaren 2009 kommer Hyllingebon Kent Böös att medverka i TV3:s programserie ”Stora byggslaget”. Det är en lagtävling där det gäller att inreda ett hus på bästa sätt. Kent arbetar vanligtvis som kundstödsansvarig och är 50 år gammal.

Kontakta oss

Din epost-adress:

Meddelande:

Normalt sett svarar vi på alla e-post inom 24 timmar.