Vi är inte helt klara med vår sida om Hyllinge men vi jobbar på det. Snälla ha tålamod med oss.

Hyllinge

Hyllinges Historia

De första husen här började byggas i slutet av 1800-talet i samband med starten och utvecklingen av Hyllinge Stenkols- och Lerindustri AB.  Grundaren var en risktagare på sin tid vid namn Petter Olsson och kom från Helsingborg. Gruvan och tegelbruket hade en storhetstid i början av 1900-talet då gruvorna hade runt 500 anställda.  

Men den gode herr Petter Olsson satsade nog snäppet för stort och konkurrenterna sänkte sina priser mangrant för att stoppa entreprenörens framfart. Vinsten sjönk därför dramatiskt och 1911 fick herr Olsson sälja sin skapelse till Höganäs bruk. Industrin förföll och de sista tegelplattorna levererades från fabriken 1927. Många gamla anställda valde att istället ta jobb på det nystartade Nyvångs gruva.

Lågkonjunktur
Under 1930-talet är det ganska tyst och stilla i Hyllinge. Avbefolkningen är ett faktum och få flyttar in. En gruva startas för tegelproduktion efter andra världskriget, men den varar bara i tiotalet år. Under 1960-talet görs nya försök att starta gruvor, men även de går i stöpet och sista teglet tillverkas år 1977.

Villa-boom och köpcentrum
På 1970-talet vaknade intresset för Hyllinge upp igen, nu som en plats att bygga sin villa på tack vare den nya motorvägen. Det kom att bli Sune Hermansson som såg möjligheterna, och var den första att kläcka idén om ett köpcentrum i Hyllinge. Köpcentret och Ecophon ger idag sammanlagt över 700 arbetstillfällen och är de stora dragplåstren för bygden.

Spår av gruvtiden
Det finns få fysiska minnen kvar i Hyllinge samhälle som vittnar om gruvtiden, Tegelmurarna från de lastningsramper man då använde finns kvar än idag, men de vittrar sönder och är täckta av sly. Vid City Gross ligger gamla tvätt- och omklädningsrum.

Litteraturtips:
”Guldgrävare i Hyllinge”, 2003, Erik Andersson
”Hyllingefolket” av John Wiggo Johansson
”Hyllinge 1895 – 1935”, en akademisk uppsats av Karin Blomberg och Lennart Tuvesson


Hyllinge Storcenter

Hyllinge Storcenter består av köpcentret Familia och mängder med andra butiker och varuhus. Dessa varuhus ligger i fristående byggnader. OBS Kontrollera alltid öppettider hos respektive butik innan ditt besök


Europamöbler – EM

EM hette för Europamöbler och är en butikskedja som säljer inredningsartiklar och möbler. Butikerna drivs av självständiga företagare genom franschising.
EM har öppettider enligt följande:
Måndag – fredag kl 10 – 19
Lördag 10 – 17
Söndag 11 – 17
Hemsida: www.em.com


Bauhaus i Hyllinge

Bauhaus är ett tyskt varuhus för proffshantverkare och hobbysnickare och erbjuder det mesta för hus och hem. I butiken finns över 150 000 olika varor inom färg, VVS, verktyg, järnvaror, förvaring, el, golv, kakel, badrum och utemiljöer. Bauhaus öppnade det första varuhuset år 1960 i Mannheim och har nu butiker runt om i Europa. Ett av dem ligger i Hyllinge Storcenter.
Öppettider:
Måndag – fredag kl 7 – 20
Lördag – Söndag kl 9 – 18
Hemsida: www.bauhaus.se


Dollarstore Hyllinge

Härliga hem är en inrednings- och möbelbutik som finns i Hyllinge och i Staffanstorp. Butiken i Hyllinge öppnade år 2002 och butiken är lätt att hitta då den ryms i en stor blå-gul byggnad i Hyllinge Storcenter.

Öppettider:
Måndag - fredag 10 - 20
Lördag 10 - 18
Söndag 10 - 18
Hemsida: www.dollarstore.se


City Gross Hyllinge

Hyllinge var först i landet med att få en City Gross. Numera finns de över hela landet. Butiken öppnade år 1993. I varuhuset finns framför allt dagligvaror av alla de slag. Fokus ligger på färsvaror och allt färskt kött är svenskproducerat. Butiken vänder sig såväl till restaurangägare som privatpersoner. Förutom mat finns kläder, hobbyartiklar, blommor, djurfoder och mycket, mycket mer. Butikschefen i Hyllinge heter Bengt Svensson.

Öppettider hos City Gross
Måndag – söndag 7 - 21
Hemsida: www.citygross.se


Ica Maxi Hyllinge

Sedan några år har City gross fått följe av en riktig ICA Maxi här i Hyllinge som är mycket uppskattad.

Öppettider:
Måndag – söndag kl 08 – 22

Mer information ges på https://www.ica.se/butiker/maxi/astorp/maxi-ica-stormarknad-hyllinge-11340/start/


Hyllinge småkyrka

Hyllinge småkyrka invigdes år 1981 och är den allra yngsta kyrkan i Björnekulla-Västra Broby församling. Kyrkan hålls öppet i samband med gudstjänster och annan verksamhet. I Kyrkbladet, som kommer till alla på orten tillsammans med tidningen Amos, finns aktuella öppettider. Bladet delas ut två gånger om året.

Arkitekten inspirerad av kloster
Byggnaden är ritad av arkitekten Wolfgang Huebner. Inspirationen till byggnaden fick han från cicstercienerklostrens och de klassiska skeppskyrkorna. Klostren fick agera förebilder med sina rena och raka linjer utan några excesser. Huebner har också följt klostrens arkitektoniska uppbyggnad. Kyrkan ramar in en en inbyggd gård (atrium) med omgivande pelargångare. Ingången till själva kyrkan ligger i västlig riktning, kyrksalen ligger mot norr och församlingssalen vetter åt öster, precis som ciestercienermunkarnas kyrkor var förlagda.

Skeppsinspiration
Inspirationen och traditionen med att bygga en kyrka som ett skepp kommer av en metafor om kristendomen som en människans räddare från ”ondskans och meningslöshetens hav”. I Hyllinge småkyrka ser vi elsladdar som hängts upp som tackel och tåg och lampetter som är formade som järnankare.

Övrig utsmyckning
I kyrkorummet finns bara två stycken kyrkofönster. Där är satta högt för att lyfta kyrkobesökarnas blickar mot Gud. Altartavlan är i textil och skapad av Britt-Inger Lanner, Åstorp. och färgerna på tavlan byts alltefter säsong. Altartavlan har två olika sidor, som byts efter säsong. En utsträckt blå hand hänger på ett kors på en av väggarna. Konstverket är skapat av Kjeld Jordahn, som bott i Hyllinge.


Hyllinge i Åstorp

Hyllinge i Åstorp
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Detta är en hemsida dedikerad till Sveriges bästa småstad Hyllinge!

Området som räknas till Hylllinge är 160 hektar stort.  År 2005 fanns det 2 002 medborgare skrivna i Hyllinge. Det betyder att det finns 1250 personer per kvadratkilometer.
Hyllinge är den näst största tätorten i Åstorps kommun.

Detta visste du nog inte om Hyllinge?

  • År 1918 upptäcktes de allra första svenska fallen av Spanska sjukan i Hyllinge. Det är en av de få uppgifter som finns med om Hyllinge i den engelska versionen av Wikipedia.
  • Familia har 1700 parkeringsplatser till sina besökare och plats för 57 stycken butiker.
    Hyllinge Shoppingpark var planerad att bli nästa steg i utvecklingen av Hyllinge Storcenter. Shoppingparken skulle ha öppnats hösten 2008. Men på grund av hård kritik från länsstyrelsen över de planer Åstorps kommun lagt fram över området är byggnationen lagd på is.
  • Hyllinge skola har ungefär 400 elever inom förskolan och upp till klass 9. Nivågrupperingen på Hyllinge skola är populär bland eleverna, men inte hos Skolverket. Rektorn har nu beslutat att ta bort dessa.  På skolan finns 1,5 vaktmästartjänster. År 2004 fick skolan Bertil Hults pris för sina insatser för barn med skriv- och lässvårigheter.
  • Hyllinge bibliotek är till för både skolbarnen och invånarna i Hyllinge. Om man bokar tid går det att låna en dator för att surfa på Internet. Biblioteket har öppet måndagar mellan klockan 10 och 13 och på torsdagar mellan klockan 15 och 19. Här sker också konstutställningar ibland.
  • Sommaren 2009 kommer Hyllingebon Kent Böös att medverka i TV3:s programserie ”Stora byggslaget”. Det är en lagtävling där det gäller att inreda ett hus på bästa sätt. Kent arbetar vanligtvis som kundstödsansvarig och är 50 år gammal.


Framtidsplanerna

De senaste årens byggboom i Hyllinge gör att det nästan inte finns några tomter kvar att tillgå. Parkbyn det enda området som kan byggas ut och planerna är långt framskridna.

Nuvarande planer
Stadsarkitekten i Åstorps kommun har gjort en beräkning om att ytterligare 27 tomter och 24 radhus kan byggas under 2009. Under 2008 lades 16 tomter och 17 blivande kedjehus ut till försäljning. Tomterna säljs med rätten att bygga ett valfritt A-hus. Tomterna har en yta om mellan 650 kvm och 1150 kvm vardera. I området utlovas en park med lekplats. Kedjehusen säljs med äganderätt. För att visa sitt intresse eller få mer information går det att kontakta A-hus.

På Glasblåsaregatan kommer sju radhus och 3 villor att byggas. Ansvarig för information angående projektet är Stefan Linderoth på Örestads Stenhus AB.

I framtiden
År 2010 kan 61 nya tomter kunna bli verklighet. Det är på Diamantvägen utvecklingen kan ske i första hand. Marken ägs av NCC och Staffan Gibrand. I mars i år (2009) kunde HD berätta om de byggplaner NCC har för nya villatomter och en skolverksamhet här. Området har möjlighet att delas upp i 60 tomter och ett skolområde. På tomterna planeras kedjehus och villor.

Staffan Gibrand äger en del av den mark som NCC planerar att exploatera. Men han har också mark i Parkbyn på den andra sidan Åstorpsvägen. Här föreligger också byggnadsplaner. Gemensamt för de två projekten är problem med elledningar som passerar markerna.

Åstorps kommun är de som ansvarar för detaljplaneringen av Hyllinge. Det går att kontakta Åstorps kommun genom att gå in på deras hemsida www.astorp.se


Sport i Hyllinge

Sport i Hyllinge
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Det finns ett aktivt sportlive i Hyllinge och flera föreningar har sina hemmabanor på plats. Det gäller inte mins Hyllinge GIK, Lydinge GK och Hyllinge Tennisklubb.

Hyllinge sporthall och gymnastikhall
Hyllinge sporthall ligger på Ågatan. Här går det att spela basket, handboll, tennis, volleyboll, innebandy och badminton. På vintrarna spelas också inomhusfotboll. Omklädningsduschar finns.

Hyllinge idrottsplats
Här började en gång i tiden Hyllinge Motorsällskap sin verksamhet med speedway-tävlingar. Idag sker alla motorburna sporter istället på Ring Knutstorp och Idrottsplatsen har tack vare föreningen Hyllinge GIF utökats med en plan år 2003. På idrottsplatsen sker många veckoträningar och för att få veckotid behöver sökanden kontakta Åstorps kommun före den 1 mars varje år. Fokus ligger på fotboll, men även friidrott. Klubben som huserar på Hyllinges idrottsplats heter Hyllinge GIF. Föreningen grundades år 1924. Ibland hålls även loppmarknader här till förmån för föreningsverksamhet.

Hyllinge Tenniscenter
Hyllinge Tenniscenter erbjuder utomhus tennis på välpreparerade banor förlagda vid Ågatan. Ansvariga för centret är Hyllinge Tennisklubb, Bokning sker via 042-22 55 06. Klubben är mycket aktiv och med i cuper och tävlingar landet runt.

Elljusslinga
En två kilometer lång elljusslinga finns för joggare och power walkare i Hyllinge. Den är öppen året runt, dygnet runt. Banan är förlagd i det natursköna området i det gamla gruvområdet och går runt Tegelbruksdammen.  
För mer information: www.astorp.se


Golfbanan Lydinge GK

Golfbanan Lydinge GK
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Golfbanan Lydinge GK ligger i Hyllinge och erbjuder en 6405 meter lång och utmanande bana. Banan byggdes år 2004 av Åker och Magnus Person. Banan och marken ägs av familjen Gibrand, som också äger delar av Parkbyn. Lydinge GK har ungefär 550 medlemmar.

Greenområdena är ökänt små och banorna är smala. De kräver goda inspel och ger även den mer erfarne golfspelaren en utmaning. Då banan är ganska ung är de planterade träden ännu inte så höga. Antalet vattenhinder är ovanligt många, vilket ger ytterligare en dimension på banan. Hittills har fyra hole in ones genomförts på banan. Det har hänt två gånger på hål 3, en gång på hål 7 och en gång på hål 15.

Totalt finns 18 + 7 hål och Lydinge GK erbjuder Pay and play och kurser för individer och företag. Även knatte- och juniorkurser genomförs. Ansvarig utbildare är golfaren Peter Lester. Kurserna ges under Lydinge Golf Academy. De samarbetar också med olika hotell och erbjuder golfpaket med boende, god mat och golf i ett. Samarbetspartners är bland annat Tomasdals vandrarhem, Hotell Erikslund och Swegolf.

Klubbhuset är under utveckling. Ett enklare café finns i huset. Det har öppet för gäster när vädret är bra och mellan tiden 8 och 19. Själva receptionen håller öppet mellan 8 och 16.

Lydinge golfbana är öppet året runt och alla dagar. Golfbanan har parkering på Stenkolsgatan. Det är ungefär 10 minuter från Familia och Hyllinge Storcenter. Mer info finns på www.lydingegk.se och golftider bokas genom www.golf.se.


Äta i Hyllinge

Äta i Hyllinge
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Tack vare Familia finns det en del restauranger att välja på för den som är hungrig. På Torget i Hyllinge ligger också Torgkiosken, en pålitlig inrättning för den som söker gatuköksmat eller pizza.

Familia köpcentrum
I Familia köpcentrum ligger Mr Koo, Casa Grande, McDonald’s, Espresso House, Graffiti Café och Hauffes Glassbar. Mr Koo serverar asiatisk mat i alla dess former och i köket används enbart färska råvaror. Casa Grande är en italiensk restaurang med pasta som specialitet. Öppettiderna för restaurangerna är generellt sett desamma som hos Familia köpcentrum i övrigt, det vill säga månad till fredag mellan kl 10 till 20, lördag mellan 10 och 17 samt söndag 11 till 17.

Lydinge GK’s café
Spelare och besökare till Lydinge GK kan få sig en macka eller två och något gott att dricka i klubbhuset. Öppettiderna är något väderberoende men normalt brukar caféet hålla öppet mellan kl 8 och 19.

Max hamburgerkedja
Vid Bauhaus ligger Max i ett helt eget litet hus. De har öppet dagligen mellan 10 och midnatt. Här finns såväl restaurang som drive-in och adressen är Vångavägen 6.

Pölsemannen
I själva byggnaden för Bauhaus går det att beställa klassiska danska korvar av Pölsemannen. Driften sker genom franchising och verksamheten är till salu från och med maj 2009.

Torgkiosken
Torgkiosken är en klassiker. Den fungerar både som snacksdepå och tidningsställ. Dessutom erbjuds gatuköksmat och pizzor till en rimlig peng. Torgkiosken ligger mitt på Torget.


Bullervallen i Hyllinge

Bullervallarna som skapats i Hyllinge för att minska det störande ljudet från bilarna till förmån för invånarna har diskuterats flitigt. Vallarna byggdes av Svensk Jordförbättring år 2005 och var efterlängtade av de flesta eftersom de på ett trevligt sätt stoppade oljudet från vägen.

Men bygget och resultatet blev inte precis det önskade. Visserligen hölls bullret ute, men själva innehållet i bankarna var desto mer suspekt. Vallarna byggdes av rötslam och även under byggnationen klagade många på stanken, dammet och att det kändes suspekt att man körde massorna mitt i natten.
Materialet som vallarna byggts med har visat sig innehålla ämnen som är av mindre lämplig karaktär. Bland annat är pH-värdet alldeles för högt och svavelhalten långt över gränsvärdet. Kommunen rekommenderade invånarna att hålla barn och djur borta från vallarna under 2007 och diskussionerna mellan Svensk Jordförbättring och kommunen i Åstorp gick höga. Problemen skulle åtgärdas genom dränering. Sedan blev det under en tid tyst om vallarna. Saneringen gick sin stilla gång.

Men under våren 2009 är förgiftning från bullervallarna åter ett faktum. I bäcken invid vallen kan höga mängder tungmetaller mätas, bland annat aluminium, strontium och barium. Vad som nu ska göras är inte klarlagt än. Även fiskevattnet i Tegelbruksdammen har fått höga halter av tungmetaller vilket påverkar såväl fisket som badmöjligheterna.

Svensk Jordförbättring har sedan december 2008 begärts i konkurs. De höga vitena som utmättes för vallentreprenaden var en bidragande faktor. Men i och med att de begärts i konkurs blir också läget svårare för kommunen både rättsligt och ekonomiskt.


Hyllinge MS

Hyllinge MS
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Den största sportklubben i Hyllinge, och den mest omtalade, är Hyllinge Motorsällskap. Hyllinge Motorsällskap är en anrik och framgångsrik förening inom motorsporten. Föreningen grundades år 1948 av en grupp herrar som verkligen brann för motorsporten i allmänhet och Speedway i synnerhet. De första tävlingarna arrangerades på Hyllinge idrottsplats. Men man flyttade snart sin verksamhet till en motorcrossbana som låg där Ring Knutstorp idag ligger. Tio år senare fick klubben äran att anordna sin första VM-tävling.

Hyllinge MS står bakom Ring Knutstorp och lade grunden för utvecklingen när de år 1963 anlade den första asfalterade slingorna i området. Idag är de en av de mer framstående motorklubbarna i landet. Man anordnar till exempel Svenska och Danska mästerskap i Road Racing, STCC-tävlingar, DTC, EM i Formel 3, Rallycross tävlingar nationellt och internationellt och veteranbilstävlingar. De mest omtalade och uppmärksammade är de stora STCC-tävlingarna och Porsche Carrera Cup, där ingen mindre än prins Carl Philip deltar.

I klubben finns mängder med aktiva förare inom olika motorsporter. De skördar framgång efter framgång. De är medlemmar av större och mindre team. Det finns till och med en Paris-Dakar rallyförare vid namn Håkan Roos.

För den som vill bli licensierad förare erbjuder Hyllinge MS kurser. Medlemskap i föreningen krävs. Föreningen drivs av ideella krafter, medlemskapsavgifter och med stöd av sponsorer. 

Mer information om Hyllinge MS finns på www.hyllingems.nu


Tegelbruksdammen i Hyllinge

Tegelbruksdammen i Hyllinge
Bild: Wikipedia/Freeimages.com

Bara ett stenkast ifrån Hyllinge centrum bakom byggnaden där City Gross ligger, finns Tegelbruksdammen. Den är fylld med öring, inplanterad regnbåge och röding. Här kan man fiska med hjälp av fluga eller spinn. Fiskesäsongen i dammen varar mellan första mars och sista november. Ett dagskort kostar 125 kr och det går att köpa fiskekortet ibland annat Torgkiosken, Åstorps turistinformation och City Gross i Hyllinge.

För fiskekorten ansvarar Åstorps fiskeförening och det går att lösa årsmedlemskap eller dagskort för att få fiska i dammen och i Vegeån. Dagskortet berättigar till två upptagna fiskar per dygn. Föreningen har lagt ner mycket pengar på att restaurera dammen och det finns handikappbrygga, en stuga att använda och grillplatser runt Tegelbruksdammen.

Tyvärr mättes under februari månad år 2009 höga halter av miljöfarliga metaller i fiskevattnet. Under maj 2009 utfärdades ett bad- och fiskeförbud i dammen. Utredningen har överlämnats till åklagare. Frågan är vad giftet kommer ifrån.  En kulle byggdes för några år sedan i närheten av Tegelbruksdammen. Den hade en svacka på toppen och där samlades stora mängder vatten. För att få bort vattnet avleddes det ner till Tegelbruksdammen. Ansvarig byggare för kullen var, liksom för bullervallen, Svensk Jordförbättring. Misstankarna riktas nu mot det avledda vattnet. 
Hur statusen är just nu för Tegelbruksdammen kan kommunen Åstorp berätta mer om: www.astorp.se.


Maila mig om du vill

Din epost-adress: (Your email)

Meddelande:

Snälla spamma mig inte så svara på en fråga (please no spam!!).

Vad blir detta: 2 + 6 =